Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Der forefindes containere til affald under halvtaget ved hver blok. Affald skal sorteres efter Sønderborg Forsynings vejledning. Såfremt der ved nedbæring af affald sker forurening, skal den nødvendige rengøring straks foretages af beboeren.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning
Der er indrettet fællesvaskerier med tørrerum, tørretumbler og rullestue. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til teknisk afdeling hurtigst muligt.
Maskinerne må benyttes:
mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 22.00
Lørdag fra kl. 7.00 til kl. 19.00
Søndag fra kl. 10.00 til kl. 19.00
med 3 timers interval. Der gælder et system til reservation af vasketid. Tøjtørring og luftning af sengetøj må foregå på altaner, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum, og må ikke anbringes under containerhalvtaget. Barnevogne anbringes i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene i gavlene.  Legetøj fjernes efter brug fra trapper, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten ell. lign. mellem dør og karm.
 
7. Husdyr
Husdyr må ikke holdes. Det er heller ikke tilladt at passe hund i afdelingen, og beboernes gæster må ikke medbringe hund.
Det er dog tilladt at holde 1 kat pr. husstand. Katten skal være neutraliseret og øretatoveret, og tatoveringsnummer skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses til SAB. Katten må ikke færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden.
 
8. Rygning indendørs på fællesarealer
Det er ikke tilladt at ryge i indendørs fællesarealer, det være sig i vaskerummene, kældergangene og trappeopgangene. Det er heller ikke tilladt at tænde sin cigaret eller lignende i trappeopgangen, før man går ud og ryger.
 
9. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner/paraboler og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
10. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.

11. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug, afhjælpes for boligtagers regning.
 
12. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
13. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.

14. Orden
God husorden skal iagttages
 
15. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
16. Brug af grill
Der må ikke grilles på de indvendige altaner. Udvendig altaner er ikke omfattet af dette forbud.
 
  
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. april 2016.