Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af de af foreningen autoriserede radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenne-anlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbe-styrelsen eller administrationen.
 
6. Orden
God husorden skal iagttages.
 
7. Husdyr
Husdyrhold er tilladt. Dog max 2 husdyr pr. bolig. (Husdyr = hund og kat). Er man ejer af et husdyr (hund, kat eller lignende), skal dyret/dyrene holdes indenfor egen grund. Såfremt man færdes uden for egen grund med dyret/dyrene, skal det/de altid føres i snor. Det er tilladt at holde max 5 høns i haven, som skal holdes i et dertil indrettet hønsehus.
 
8. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 12.04.2018