Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Myrna Dohrmann (repr.)
Rønnevænget 2 B

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Møller Pedersen
Rønnevænget 2 B

Arne Kunz
Rønnevænget 1 B

Suppleanter:Suppleant til repræsentantskabet:

Jørgen Møller Pedersen