Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Affald skal henlægges i dertil opstillede miljøhuse. Affaldet sorteres i pap, papir, metal, glas og restaffald. Beboeren leverer selv storskrald direkte på containerpladsen.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på hverdage til kl. 20.00. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra. Tøjtørring på altangange i Alsgade 40A - 52F er ikke tilladt.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler skal anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene. Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.

 7. Husdyr
Husdyr må ikke holdes. Det er dog tilladt, at holde 1 kat, såfremt det overholdes: at katten ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden. Katten skal være øretatoveret, og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses til SAB. Katten skal være neutraliseret og ormebehandlet.
 
8. Radio/fjernsyn og parabol
Lejer har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne/parabolantenne efter følgende regler:
Såfremt der kan modtages signal ved opsætning af parabol ved egen lejlighed, monteres beslag på brystning under stuevindue. Opsætning samt beslag betales af lejer.
Kan der ikke modtages signal ved ovennævnte placering, skal parabolen opsættes på taget. Opsætning udføres af autoriseret radio-/fjernsynstekniker. Alle udgifter betales af lejer.
Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende.
Ansøgning om opsætning af parabol skal indeholde oplysninger om, hvilke programmer der ønskes nedtaget.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11.Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages
 
14.     Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
15. Boremaskiner/hammer
Brug af elektriske slagboremaskiner o.l. må foregå i tidsrummet:
          Hverdage:      kl.          9.00 – 18.00
          Lørdag:          kl.          10.00 – 17.00.
 
16. Grill
Der må ikke benyttes grill på altaner/altangange. Der må kun placeres cafésæt inderst på altangangene.
                             
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 12.04.2010.