Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:


Tommy Due (repr.)
Ryttervænget 30 E
Tlf.: 20 67 53 16


Bestyrelsesmedlemmer:

 

Lis Kock
Ryttervænget 22 st.tv.

Lone Quorp (repr.)

Ryttervænget 28 1. th.

Birgit Ipsen (repr.)
Ryttervænget 16 st. th.

Jytte Becker (repr.)
Ryttervænget 18 st. tv. 

Suppleanter:

 


Suppleant til repræsentantskabet:

Lis Kock