Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen. Ved misbrug vil udgiften blive pålagt den ansvarlige.
 
3. Affald
Husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede affaldshuse. Flasker/glas og papir anbringes i genbrugs-containerne. Papkasser og storskrald skal afleveres i det dertil indrettede storskraldsrum i kælder.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskeri, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes til kl. 21.00. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede om aftenen/natten. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm. Døre med haspe må stå åben i dagtimerne.
 
7. Husdyr
Der må holdes 1 indekat og 1 hund. Katten skal være neutraliseret og ormebehandlet. Katten skal være       øretatoveret, og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses på husdyrerklæringen. Erklæringen kan afhentes hos ejendomsfunktionæren.
Hunden må max. være på 6 kg og skal altid føres i snor. Husdyrerklæring med oplysninger om navn, race og forsikringsforhold skal udfyldes og afleveres til ejendomsfunktionæren.
 
8. Radio/fjernsyn og parabol
Lejer har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne /parabolantenne efter følgende regler:
Såfremt der kan modtages signal ved opsætning af parabol ved egen lejlighed, monteres beslag på brystning under stuevindue. Opsætning samt beslag betales af lejer.
Kan der ikke modtages signal ved ovennævnte placering, skal parabolen opsættes på taget. Opsætning udføres af autoriseret radio-/fjernsynstekniker. Alle udgifter betales af lejer.
Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende.
Ansøgning om opsætning af parabol skal indeholde oplysninger om, hvilke programmer der ønskes nedtaget.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må kun foregå mellem kl. 7 og kl. 24,  såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages.
 
14. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 22.04.2014.