Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen
 
3. Affald
Husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede affaldshuse. Flasker/glas og papir anbringes i genbrugs-containerne. Papkasser og storskrald skal afleveres i det dertil indrettede storskraldsrum i kælderen.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskeri, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt.
Maskinerne i vaskekælder i egen afdeling og i eget lejemål må benyttes til kl. 21.00. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra. Vaskemaskine i eget lejemål må ikke frembringe unødig eller uønsket og generende støj for andre beboere.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
Kældervinduer skal holdes lukkede i vintermånederne.
 
7. Husdyr
Husdyr må ikke holdes. Det er dog tilladt at holde kat, såfremt følgende overholdes:
·       at katten ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden.
·       at katten skal være øretatoveret, og tatoveringsnummeret skal fremgå af en dyrlægeattest.
·       katten skal være neutraliseret og ormebehandlet.
·       Kattegrus skal være forsvarligt emballeret.
·       der må kun holdes en kat pr. lejemål.
 
8. Radio/fjernsyn/parabol.
Såfremt en lejer ønsker at modtage programmer, der ikke allerede er adgang til gennem boligorganisationens fælles tv og radioforsyning, har lejeren ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne/parabol efter følgende regler: Såfremt der kan modtages signal ved opsætning af parabol ved egen lejlighed, monteres beslag på brystning under stuevindue. Opsætning samt beslag betales af lejer. Kan der ikke modtages signal på ovennævnte placering, skal parabolen opsættes på gavlen ved Grundtvigs Alle 137, ledninger føres skjult i bygningen. Arbejdet udføres af en autoriseret radio-/fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenne-anlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11. dluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages
 
14. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
15. Boremaskine
Brug af elektriske slagboremaskiner o.l. må foregå i tidsrummet:
Hverdage:  kl.   9.00 – 18.00, lørdag, søndag og helligdage  kl.  10.00 – 12.00 og 14.00 – 17.00.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 21.04.2009