Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Affald skal henlægges i dertil opstillede containere i affaldsrummene. Flasker/glas og papir anbringes i genbrugscontainerne.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på alle dage til kl. 20.00. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
Det er ikke tilladt at banke eller ryste ting ud over altanen.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene. Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.

6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
 7. Husdyr
Det er tilladt, at holde én hund på max. 8 kg. Husdyrerklæring
med oplysning om navn, race og forsikringsforhold skal udfyldes  og afleveres til ejendomsfunktionæren.
Det er tilladt at holde én indekat pr. bolig. Den skal registreres, være øretatoveret og steriliseret. Husdyrerklæring afleveres til ejendomsfunktionæren. Ønskes opsætning af kattenet foran altan skal det være typen Zooplus der kan købes på zooplus.dk - kat - sikkerhedsnet til katte.     
 
8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner/parabol skal placeres i parabolgården, beboer i stueetagen må benytte deres egen have, de opsættes efter foreningens særlige tilladelse og godkendt ansøgning. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. C/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages.
 
14. Bilvask.
Det er ikke tilladt at vaske bil på afdelingens område.
 
15. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
16. Boremaskiner
Brug af elektriske slagboremaskiner o.l. må foregå i tidsrummet:
Hverdage:                          kl. 09.00-19.00
Lør-, søn og helligdage:   kl. 10.00-19.00
 
17. Fodring af dyr
Det er ikke tilladt at fodre dyr.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 9.04.2013.