Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Thomas Christiansen (repr.)
Primulavej 7 C
Tlf.: 20 53 44 29

Bestyrelsesmedlemmer:

Anja Bøttcher (repr.)
Primulavej 15 E

Elin Høst Jørgensen (repr.)
Primulavej 3 G

Suppleanter:

Anette Iversen (1. suppl.)
Primulavej 13 G

Else Petersen (2. suppl.)
Primulavej 1 G

Suppleanter til repræsentantskabet:

Anette Iversen
Primulavej 13 G