Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Thomas Christiansen (repr.)
Primulavej 7 C
Tlf.: 20 53 44 29


Bestyrelsesmedlemmer:

Anja Bøttcher (repr.)
Primulavej 15 E

Annika Kanstrup (repr.)
Primulavej 1 A


Suppleanter:

Anette Iversen (1. suppl.)
Primulavej 13 G

Ahmad Alkoori (2. suppl.)
Primulavej 13 C


Suppleanter til repræsentantskabet:

Anette Iversen
Primulavej 13 G