Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Affald der afleveres i containeren skal være forsvarligt indpakket i plastpose med knude på. Papir og flasker henvises til de i området opstillede miljøstationer.
Større affald som bord, sofa, senge, cykler o.s.v. skal beboer selv bringe til losseplads/forbrænding.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor lejemål uden egen vaskemaskine har mulighed for vask. Alle lejemål har mulighed for adgang til tøjtørring og bilvask ved afhentning af vaskekort ved ejendomsfunktionærerne og omprogramering af dørchip ved administrationen på Bygtoften 2.
Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på hverdage og søgnehelligdage fra kl. 07.00 til kl. 20.00. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj, tøjtørring m.v. på altaner må kun foregå indvendig. Der må ikke hænges tøj eller lignende på de udvendige altaner.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler og barnevogne anbringes i cykelstativer og/eller barnevognsrum Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem gavldørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
7. Knallertkørsel
Knallertkørsel på afdelingens gangarealer er ikke tilladt.
 
8.  Husdyr
Hund må ikke holdes. Gæster der besøger beboerne, må gerne medbringe dyr, hvis disse forlader afdelingen sammen med gæsten. Gæster med dyr må ikke have disse frit gående, dyrene skal holdes væk fra sandkasser og legepladser. Ekskrementer fjernes af ejeren.
Det er dog tilladt, at holde kat, såfremt det overholdes:
v     at kattene ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden,
v     kattene skal være øretatoverede, og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses til SAB,
v     kattene skal være neutraliserede og ormebehandlet.
 
9. Skiltning/ navneplader
Navneskilte der anbringes på hoveddøre og på navneplade må kun opsættes i den af afdelingen godkendte form. Opklæbning skal ske på de dertil indrettede opslagstavler.
 
10. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner/parabol og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse og godkendt ansøgning. Dette kun hvis ønskede kanel(er) ikke kan opnås via fællesantenneanlæg. Dertil bortfalder tilladelsen også, hvis ønskede kanal(er) senere tilbydes. Der kan gives tilladelse til én parabol pr. lejemål, som kun må opsættes med godkendte beslag.Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
11. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
12. Brug af boremaskine/hammer
El-boremaskine og hammer må bruges i tidsrummet
fra kl. 07.00 – 19.00 på hverdage – ikke på søn- og helligdage.
 
13. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
14. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
15. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen. Det er ikke tilladt at opsætte markiser, solsejl e.l.
 
16. Orden
God husorden skal iagttages
 
17. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 7.04.2011