Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede containere. Problemaffald/miljøkasser afleveres til gårdmanden.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på hverdage til kl. 20.00. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene i gavlene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.

7. Husdyr
Det er tilladt, at holde katte, såfremt det overholdes: at kattene ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden. Kattene skal være øretatoverede, og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses til SAB. Kattene skal være neutraliserede og ormebehandlet.
Det er tilladt, at holde en hund på max. 8 kg. Husdyrerklæring med oplysninger om navn, race og forsikringsforhold skal udfyldes og afleveres til ejendomsfunktionæren.
 
8. Boremaskine/ hammer
El-boremaskine og hammer må bruges i tidsrummet kl. 07.00-19.00 på hverdage - ikke på søn- og helligdage.
 
9. Radio/fjernsyn
Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
Montering af parabol må kun foretages på alu-gelænder. Der må kun bruges rustfrie beslag med gummiunderlag, der “klemmer” om profilen. Ved montering af parabol skal beboer altid være opmærksom på, at der ikke må bores huller i beklædningen eller alu-gelænder eller andre bygningsdele. Beskadigelse af alu-gelænder og andre bygningsdele medfører erstatningskrav fra SAB.
Parabol må kun opsættes på den side af bygningen som vender  mod have/altan.
 
10. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
11. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
12. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
13. Grill
Der må benyttes grill på de dertil indrettede grill-pladser og i haver. Der må ikke benyttes grill på altaner og terrasser.
 
14. Orden
God husorden skal iagttages.
 
15. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.

16. Vinduesafdækning
Vinduesafdækning skal følge den almindelige danske standard i form af opsætning af gardiner, persienner, lamelgardiner og lignende, og at det ikke er tilladt at afdække vinduerne med aviser/reklamer, plastikposer, plastiksække og lignende.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 11. april 2016.