Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af de af foreningen autoriserede radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller administrationen.
 
6. Husdyr
Der må holdes 1 hund og 1 kat. Hunden skal føres i snor, og katten skal være en indekat.
 
7.  Langtidsparkering på kørevejen
Det er ikke tilladt at langtidsparkere på kørevejen. Af- og pålæsning er tilladt – dog max ½ time.

8. Carporte og reserverede p-pladsen
Det er ikke tilladt at have en reserveret p-plads, når man har en carport.

9. Orden
God husorden skal iagttages
 
10. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 09.04.2019