Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af de af foreningen autoriserede radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller administrationen.
 
6. Husdyrhold
Husdyrhold er tilladt. Dog max 2 husdyr pr. bolig. Hunde skal føres i snor.
 
7. Græsklipning
Det er ikke tilladt at klippe græs om søndagen.
 
8. Orden
God husorden skal iagttages.
 
9. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
  
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 22. april 2009