Vicevært

Afdelingen har ingen viceværter.

Afdelingsinspektør:
Steffan Bonde
Bygtoften 2, tlf. 73 12 34 34
Daglig træffetid: kl. 10.00 - 12.00 (onsdag lukket)
Torsdage tillige: kl. 15.00 - 17.00.
 
Reparationsarbejder:
Henvendelse om reparationer sker til afdelingsbestyrelsen.
 
Ved akutte problemer som f.eks. ledningsbrud sker henven-delse udenfor normal åbningstid til Polygon DB - tlf. 72 28 28 19.
 
Ved antenneudfald kontaktes DOA - tlf. 73 45 64 98.
 
Gratis nøgleordning hos Polygon DB
Husk! Som en ekstra sikkerhed, kan du deponere en nøgle hos Polygon DB, Ellegårdvej 16 HAL 3, tlf. 72 28 28 19, som kan afhentes, hvis du mister dine nøgler.
 
Diverse:
Afdelingen har nogle fælles redskaber (stiger m.m.) som opbevares i afdelingens skur. Nøgle til redskabsskur: Henvendelse til afdelingsbestyrelsen.
 
Flaghejsning:
Kontakt Birgit Ulriksen, Arne Ulriksen eller Aage Mikkelsen.