Ordensregler

1.          Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af genstande.
 
2.          Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen
 
3.          Affald
Husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede containere. Flasker/glas og papir anbringes i genbrugs-containerne.
 
4.          Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskeri, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på hverdage til kl. 20.00.
 
5.          Cykler
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum .
 
6.          Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
7.          Husdyr
8a. Jørgenshøj og Tandshøj
Husdyrhold er tilladt, dog kun 1 kat eller 1 hund pr. lejemål. Husdyrerklæring i to eksemplarer skal udfyldes og afleveres til gårdmanden.
8b. Stenhøj
Husdyrhold er ikke tilladt.
 
8.          Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9.          Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10.       WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11.       Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12.       Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen

13.       Orden
God husorden skal iagttages.
 
14.       Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 27.04.2005