Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af de af foreningen autoriserede radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelings-bestyrelsen eller administrationen.

6. Orden
God husorden skal iagttages.
 
7. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
8. Husdyrhold
Det er tilladt at holde 1 eller flere husdyr. Disse må dog ikke være til gene for de øvrige beboere. Husdyrerklæring i 2 eksemplarer skal udfyldes og afleveres til Sønderborg Andelsboligforening.

9. Vindspil m.m.
Vindspil og andet udendørspynt med lyd er ikke tilladt.

GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 08.09.2020