Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Jan Andersen
Scharffenbergsgade  40


Bestyrelsesmedlemmer:

Randi Bergmann (valgt for 2 år)
Ovesensvej 9
Tlf.: 74 48 70 03

Birgitte Boytang (repr.) (valgt for 1 år)


Suppleanter:

Tommy Hansen

Eisingsvej 11


Suppleant til repræsentantskabet:

Jan Andersen